08-410 112 60

Våra tjänster

Försäkra dig om att ditt projekt inte orsakar miljöproblem och att rätt förebyggande åtgärder vidtagits när ingrepp sker i miljöer med risk för föroreningar eller andra miljörisker.

Riskanalyser

Riskanalyser och kontrollprogram Med hjälp av en riskanalys kan sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser bedömas tidigt […]

Mer information
Byggnader och inomhusmiljö

Inomhusmiljön har stor betydelse för människors hälsa då vi spenderar en stor del av våra liv inomhus. Inomhusmiljön […]

Mer information
Berg

Berggrunden är uppbyggd av olika bergarter som i sin tur består av olika mineral. Det är viktigt att […]

Mer information
Jordarter och geoteknik

Ovanpå berggrunden finns jordtäcket som består av vittrat berg, rester av organismer och kemiska utfällningar. Jordarter delas in […]

Mer information
Förorenade områden

Föroreningar kan skada människor och miljö. För att undersöka om det finns föroreningar på ett område tas prover […]

Mer information
Vatten

Vatten är grunden till allt liv och en nödvändig naturresurs för människor. Vissa föroreningar kan spridas lätt i […]

Mer information
Ekosystem

Alla levande organismer och den livsmiljö som finns inom ett område bildar tillsammans ett ekosystem. Djur, växter, svampar […]

Mer information
Skadeutredningar

Geoveta har stor erfarenhet av skadeutredningar och kan hjälpa dig med besiktning, reglering och oberoende utredning av skador […]

Mer information

Senaste nyheter

Geoveta på Bygg- och fastighetsmässan NORDBYGG

Under Bygg- och fastighetsmässan NORDBYGG som gick av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö fanns det möjlighet att träffa oss […]

Läs hela nyheten

Geoveta undersöker vatten i Barkarbystaden

Geoveta utför återkommande kontroller av länshållningsvatten och grundvatten i Barkarbystaden. Provtagningarna är en del av arbetet med att minska risken för […]

Läs hela nyheten

Ny forskning om vulkanaska

Geovetas kvartärgeolog Ewa Lind tillsammans med tidigare kollegor från Stockholms universitet och Aberystwyth University har publicerat ny forskning […]

Läs hela nyheten

Referensprojekt

Läs om vad Geoveta har bidragit med för kunskap om miljön som du behöver för att kunna genomföra ett projekt på ett miljösäkert sätt.

För information vänligen kontakta oss

För information vänligen kontakta oss via formuläret. Vi svarar så snart vi kan.