08-410 112 60

Våra tjänster

Försäkra dig om att ditt projekt inte orsakar miljöproblem och att rätt förebyggande åtgärder vidtagits när ingrepp sker i miljöer med risk för föroreningar eller andra miljörisker.

Riskanalyser

Riskanalyser och kontrollprogram Med hjälp av en riskanalys kan sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser bedömas tidigt. […]

Mer information
Byggnader och inomhusmiljö

Byggnader och inomhusmiljö Inomhusmiljö har stor betydelse för människors hälsa då vi spenderar en stor del av våra […]

Mer information
Berg

Berg Berggrunden är uppbyggd av olika bergarter som i sin tur består av olika mineral. Det är viktigt […]

Mer information
Jordarter och geoteknik

Jordarter och geoteknik Geoveta har djup kunskap och stor erfarenhet av provtagning och bestämning av jordarter genom geotekniska […]

Mer information
Förorenade områden

Föroreningar kan skada människor och miljö. För att undersöka om det finns föroreningar på ett område tas prover […]

Mer information
Vatten och dagvattenutredningar

Vi utför dagvattenutredningar och andra utredningar relaterade till vatten. Vatten är grunden till allt liv och en nödvändig naturresurs […]

Mer information
Skadeutredningar

Skadeutredningar Geoveta har stor erfarenhet av skadeutredningar och kan hjälpa dig med besiktning, reglering och oberoende utredning av […]

Mer information
Klimatanpassning och skred

Klimatanpassning och skred Dagens komplexa samhälle ställer krav på riskhantering i planprocessen. Bebyggelsen förtätas och bristen på bra […]

Mer information

Senaste nyheter

Geoveta i Sveriges Radio! Eva intervjuas om nya badplatser

2019-11-22

Fler nya badplatser behövs anser Socialdemokraterna i Stockholms stad. Ett flertal platser pekas ut som tänkbara kandidater, däribland […]

Läs hela nyheten

Varför är sprängt sulfidberg en miljöfara?

2019-11-13

Den senaste tiden har ett flertal entreprenörer och kommuner fått erfara att sprängning och användning av sulfidförande berg […]

Läs hela nyheten

Översvämningsrisker

2019-09-06

Hur gör vi för att skydda våra samhällen från översvämningar i framtiden? Den fysiska planeringen handlar idag mer […]

Läs hela nyheten

Referensprojekt

Läs om vad Geoveta har bidragit med för kunskap om miljön som du behöver för att kunna genomföra ett projekt på ett miljösäkert sätt.

För information vänligen kontakta oss

För information vänligen kontakta oss via formuläret. Vi svarar så snart vi kan.