08-410 112 60

Våra tjänster

Försäkra dig om att ditt projekt inte orsakar miljöproblem och att rätt förebyggande åtgärder vidtagits när ingrepp sker i miljöer med risk för föroreningar eller andra miljörisker.

Jordarter och geoteknik

Jordarter och geoteknik Geoveta har djup kunskap och stor erfarenhet av provtagning och bestämning av jordarter genom geotekniska […]

Mer information
Klimatanpassning och skred

Klimatanpassning och skred Dagens komplexa samhälle ställer krav på riskhantering i planprocessen. Bebyggelsen förtätas och bristen på bra […]

Mer information
Skadeutredningar

Skadeutredningar Geoveta har stor erfarenhet av skadeutredningar och kan hjälpa dig med besiktning, reglering och oberoende utredning av […]

Mer information
Vatten och dagvattenutredningar

Vi utför dagvattenutredningar och andra utredningar relaterade till vatten. Vatten är grunden till allt liv och en nödvändig naturresurs […]

Mer information
Förorenade områden

Föroreningar kan skada människor och miljö. För att undersöka om det finns föroreningar på ett område tas prover […]

Mer information
Berg

Berg Berggrunden är uppbyggd av olika bergarter som i sin tur består av olika mineral. Det är viktigt […]

Mer information
Byggnader och inomhusmiljö

Byggnader och inomhusmiljö Inomhusmiljö har stor betydelse för människors hälsa då vi spenderar en stor del av våra […]

Mer information
Riskanalyser

Riskanalyser och kontrollprogram Med hjälp av en riskanalys kan sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser bedömas tidigt. […]

Mer information

För information vänligen kontakta oss

För information vänligen kontakta oss via formuläret. Vi svarar så snart vi kan.