Delar av Micasas fastighetsbestånd renoveras eller byggs om. På uppdrag av fastighetsägaren har Geoveta vid ett flertal projekt tagit fram miljöplaner, utfört rivningsinventeringar, tagit prover för vidare analys av asbest, kvicksilver och PCB samt utfört fuktindikeringsmätningar.

Geoveta fungerar som en kunskapsresurs dit samtliga av projektets parter kan vända sig med sina miljörelaterade frågor. Under produktionsskedet utför Geoveta miljökontroller för att säkerställa att miljömässigt acceptabla produkter används.

Uppdragsgivare: Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Uppdragsledare Geoveta: Eva Rönnberg

Uppdragsledare Geoveta: Karl Johan Lenneryd