IMG_0189Jordarter och geoteknik

Geoveta har djup kunskap och stor erfarenhet av provtagning och bestämning av jordarter genom geotekniska utredningar. Vi utför även kartering av jordarters utbredning i horisontalled och visualiserar jordtäckets profil utifrån fältmätningarna och provtagningarna. Genom vår kunskap om jordarters byggnadstekniska egenskaper ger vi noggranna rekommendationer om grundläggningsmetodik i samband med anläggningsprojekt.

Geoveta har från och med november 2017 expanderat sin geotekniska avdelning med en borrbandvagn av typ GM 65 från Geofound Scandinavia. Borrvagnen kan utföra många typer av geotekniska sonderingar inför anläggningsprojekt så som jord-berg sondering, CPT samt jordlagerföljder. Förutom detta kommer vi även att utföra olika typer av hydrologiska undersökningar genom att sätta grundvattenrör samt miljötekniska utredningar i form av jordprovtagning.

Är du intresserad av att boka vår borrbandvagn för geotekniska eller miljötekniska undersökningar?

Kontakta oss då på:

borrvagn@geoveta.se

eller 073-347 19 46