Geoveta leder kontinuerligt olika kurser för dig som är intresserad. Vi kan anpassa kurserna helt efter din grupps behov, men erbjuder även färdiga kursupplägg. Om ni vill ha ytterligare handledning, manualer eller lathundar för tolkning av resultat så ordnar vi naturligtvis det. 

Kurserna går att få från enstaka föreläsningar till halv- och heldagskurser. Flera kurser går att få online. Kom till våra lokaler, bjud in oss till era eller varför inte ta en kursdag ute i fält? Kontakta oss så hittar vi ett alternativ som passar er! 

Vårt kursutbud

Utbildning i vattenhantering – provtagning och analys

Vi går igenom entreprenörens ansvar vid hantering av vatten från arbetsplats. Du får lära dig vad som är viktigt att tänka på vid provtagning och analys. Du lär dig handhavande, skötsel och kalibrering av utrustning för provtagning och flödesmätning. Vi går även igenom hur du räknar på flöde, uppehållstid, ytspänning och korrigerande åtgärder. Kursansvariga: Eva Rönnberg och Camilla Rydén

Regler och krav för små avlopp

Vi erbjuder halvdagskurser för markentreprenörer och kommuner. Kursansvariga: Magnus Hellqvist och Anders Gunnarson

Provtagning av förorenad mark

Vi erbjuder halv- eller heldagskurser för markentreprenörer och myndigheter. Kursansvariga: Magnus Hellqvist och Eva Rönnberg

Grundläggande kurs i mark och jordartslära, med eller utan praktiska moment

Den här kursen utför vi främst i samarbete med universitet under ordinarie terminer, men kan även anpassas till exempelvis markentreprenörer. Kursansvarig: Magnus Hellqvist med flera

Introduktion till byggplatsen och grundläggning

Vi utforskar hur bebyggda och arrangerade områden påverkas av faktorer som jordarter, yt- och grundvatten, markföroreningar, lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), samt grundläggning. Hela kursen baseras på boken ”Bygga hus” och vi kan erbjuda delar av eller hela kursen. Denna kurs utförs i samarbete med universitet vid utbildningar för exempelvis samhällsplanerare. Kursansvarig: Magnus Hellqvist med flera

Vad innebär fältmätning?

Introduktionskurs som del av kurs för byggingenjörer. Vi erbjuder halv- eller heldagskurs, med eller utan praktiska moment. Kursansvarig: Magnus Hellqvist

Introduktion till LOD och dagvattenhantering

Vad innebär LOD (lokalt omhändertagande av vatten) och hur planerar man dagvattenhanteringen i projekt? Vi ger en introduktion med det grundläggande man behöver veta om LOD och dagvattenhantering. Kursansvarig: Magnus Hellqvist med flera

Landskapsutveckling

Fältbesök och exkursioner om landskapsutveckling, mark och jord samt yt- och grundvatten etc. Kursen inkluderar olika typer av fältbesök och utomhusaktiviteter. Kursansvarig: Magnus Hellqvist med flera

För mer information eller för att diskutera kursupplägg, kontakta Magnus Hellqvist: magnus.hellqvist@geoveta.se, 072-254 12 03.