Skadeutredningar

Skärmavbild 2015-12-15 kl. 13.42.26Geoveta har stor erfarenhet av skadeutredningar och kan utföra besiktning, reglering och oberoende utredning av skador. Det kan röra besiktning av din nuvarande fastighet eller en tidig undersökning inför en fastighetsöverlåtelse. Med Environmental due diligence, miljöinriktad fastighetsbesiktning och tidiga undersökningar i byggprojekt eller inför fastighetsöverlåtelse får du en överblick av situationen och eventuella risker. Du kan åtgärda eller förhindra föroreningar eller skador.

Orsaker till skador på byggnader kan vara många, till exempel vibrationer från markarbeten och sättningar. Geoveta hanterar även fukt- och mögelskador på byggnader och andra konstruktioner. Vi är opartiska och undersöker orsaken till skadan genom att ta reda på vad skadeanmälan avser och vilka arbeten som har utförts. Vi gör en skadebesiktning och sammanställer tidigare besiktningsprotokoll, analysprotokoll och liknande dokumentation. Genom att lägga samman bakgrundsfakta med platsbesök, studier av kartmaterial och geologiska förhållanden kan vi förklara möjliga orsaker till skadan. Vi kan även utföra besiktning i inomhusmiljö avseende fuktskador och liknande samt ta prover på PCB och asbest. Se även ”Byggnader och inomhusmiljö”.

Vi ger självklart förslag på hur skadan kan åtgärdas och är vana att agera som sakkunniga vid juridiska förhandlingar såsom exempelvis försäkringsärenden men även vid skador på privat egendom.

Vill du veta mer? Du är alltid välkommen att kontakta oss!