Geoveta har på uppdrag av Trafikverket övervakat grundvattennivån i samband med anläggning av en ny väg för utbyggnaden av Scandinavian Mountains Airport. Vi har installerat automatiska mätinstrument för att bevaka grundvattennivån. Med den automatiska nivåmätningen har vi löpande rapporterat grundvattennivå på distans utan fältbesök. Det har dels hållit ned kostnaderna men också ökat datakvalitén eftersom mätningen skett på samma sätt och vid samma tidpunkt på dagen genom hela mätserien. Det har också gett en ökad säkerhet till beställaren med minskad risk för avbrott på grund av sjukdomar, olyckor eller dylikt.

Med dessa data har vi kunnat säkerställa att vägentreprenadens åtgärder mot grundvattensänkning fått avsedd effekt. Beställaren har även löpande fått rapporter med analys av data.

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdragsledare på Geoveta: Sofie Ericsson