Kontrollprogram

För att säkerställa att det inte uppstår några oönskade konsekvenser för miljön, kan vi på Geoveta utföra miljökontroller. Du kan få hjälp med att planera och utföra miljökontroller före, under och efter ett byggprojekt eller upprättande av en detaljplan. För att ta reda på och dokumentera vad som sker och vid vilken tidpunkt så upprättar vi och utför kontrollprogram. I kontrollprogram tar vi hänsyn till alla typer av miljörisker, bland annat hydrologiska och geologiska risker samt risker för skador på byggnader eller konstruktioner.

Åtgärdsprogram

Vi kan upprätta åtgärdsprogram för recipienter som vattendrag, sjöar och havsvikar som inte uppnår EU:s krav på god vattenkvalitet, med framtagande av åtgärdsbehov och placering av åtgärder som exempelvis dagvattenlösningar.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!