Geoveta har på uppdrag av A-train genomfört en riskanalys för tvättningen av Arlandatunneln. Tågtrafik kan medföra vissa typer av föroreningar. Det kan till exempel vara oljor, metallpartiklar, PAH:er och PM10-partiklar (läs mer på Trafikverket och VTI). På banvallar bedömer Trafikverket generellt att föroreningarna späds ut och halterna är såpass låga att de inte behöver övervakas. I tunnlar är dock halterna högre, eftersom spridningen begränsas av och deponeras på tunnelväggarna. Därför måste tunnlarna tvättas ibland. När tunneln tvättas förs också föroreningarna iväg med tvättvattnet. Geoveta har analyserat själva tvättvattnet och risken för vattendrag och sjöar (recipienterna av tvättvattnet).

Uppdragsgivare: A-train

Kontaktperson Geoveta: Sofie Erisson