08-410 112 60

Våra tjänster

Försäkra dig om att ditt projekt inte orsakar miljöproblem och att rätt förebyggande åtgärder vidtagits när ingrepp sker i miljöer med risk för föroreningar eller andra miljörisker.

Riskanalyser

Riskanalyser Att utföra riskanalyser i tidiga skeden av projekt kan göra att sannolikheten för oönskade händelser och dess […]

Mer information
Förorenade områden

Förorenade områden Föroreningar kan skada människor och miljö. För att undersöka om det finns föroreningar på ett område […]

Mer information
Berg

Bergbesiktning Geoveta har erfarenhet och djup kunskap om olika bergarters egenskaper i samband med anläggningsprojekt. Vi utför bergbesiktningar […]

Mer information
Jordarter och geoteknik

Geoteknisk undersökning Geoveta har djup kunskap och stor erfarenhet av jordprovtagning och bestämning av markens jordarter genom geotekniska […]

Mer information
Skadeutredningar

Skadeutredningar Geoveta har stor erfarenhet av skadeutredningar och kan utföra besiktning, reglering och oberoende utredning av skador. Det […]

Mer information
Vatten och dagvattenutredningar

Provtagning av vatten Vi utför dagvattenutredningar och andra hydrologiska och hydrogeologiska utredningar relaterade till vatten. Vissa föroreningar kan spridas lätt […]

Mer information
Byggnader och inomhusmiljö

Byggnader och inomhusmiljö Bekämpning av hälsofarlighet som radon och asbest Farliga ämnen som radon, asbest och PCB i […]

Mer information
Klimatanpassning och skred

Klimatanpassning och skred Dagens komplexa samhälle ställer krav på riskhantering i planprocessen. Bebyggelsen förtätas och bristen på oexploaterad och hållfast mark gör […]

Mer information
Tillståndsansökningar och MKB

Tillståndsansökningar och MKB Vi är erfarna och miljöengagerade konsulter som står till tjänst tidigt i processer och vi […]

Mer information
Kontrollprogram och åtgärder

Kontrollprogram För att säkerställa att det inte uppstår några oönskade konsekvenser för miljön, kan vi på Geoveta utföra […]

Mer information

Senaste nyheter

Välkommen Daniel – Geovetas senaste tillskott av praktikanter

2023-09-19

Vi välkomnar ännu en ny praktiktant till Geoveta – Daniel Corominas Larsson! Nu är det dags för oss […]

Läs hela nyheten

Ny praktikant till Geoveta – Välkommen Henrietta!

2023-08-29

Vi välkomnar vår nya praktiktant Henrietta Lindholm till Geoveta! Vi gläds över att återigen få en ny praktikant […]

Läs hela nyheten

Så letar vi PCB och PFAS i en bullervall i Upplands-Bro

2023-07-11

Såg du när Geoveta var med på SVT under vår borrning i en bullervall i Upplands-Bro? Vår fältgeotekniker […]

Läs hela nyheten

Referensprojekt

Läs om vad Geoveta har bidragit med för kunskap om miljön som du behöver för att kunna genomföra ett projekt på ett miljösäkert sätt

För information vänligen kontakta oss

För information vänligen kontakta oss via formuläret. Vi svarar så snart vi kan.