Skärmavbild 2015-12-15 kl. 13.42.26

Skadeutredningar

Geoveta har stor erfarenhet av skadeutredningar och kan hjälpa dig med besiktning, reglering och oberoende utredning av skador förorsakade av markarbeten så som vibrationer och sättningar. Vi hanterar även skador i byggnader såsom fukt- och mögelskador.

Geoveta hanterar skador på byggnader och andra konstruktioner. Vi är opartiska och undersöker orsaken till skadan genom att ta reda på vad skadeanmälan avser och vilka arbeten som har utförts. Vi gör en skadebesiktning och sammanställer tidigare besiktningsprotokoll, analysprotokoll och liknande. Genom att lägga samman bakgrundsfakta med platsbesök, studier av kartmaterial och geologiska förhållanden kan vi förklara möjliga orsaker till skadan. Vi kan även utföra besiktning i inomhusmiljö avseende fuktskador och liknande samt ta prover på PCB och asbest. Se även ”Byggnader och inomhusmiljö”.

Vi ger självklart förslag på hur skadan kan åtgärdas och är vana att agera som sakkunniga vid juridiska förhandlingar.