Berg

Berggrunden är uppbyggd av olika bergarter som i sin tur består av olika mineral. Det är viktigt att ha kunskap om berggrundens egenskaper när beslut fattas om bergschakt och förstärkningar i anläggningsprojekt.

Geoveta har erfarenhet och djup kunskap om bergets egenskaper i samband med anläggningsprojekt. Vi utför bergbesiktningar och ger rekommendationer om bland annat bergschakt och förstärkning.

Vi övervakar bergsprängningar och kan utreda konsekvenser av sprängningar. I de flesta anläggningsprojekt utförs geotekniska utredningar där de byggnadstekniska egenskaperna hos berg identifieras. Detta kan göras genom utgrävningar, borrning eller geofysiska metoder.