2019-06-11

Peter vet hur man spränger i berg

Vad händer med omgivningen när man spränger i berg?

När man spränger i berg skapas vibrationer i marken som kan orsaka skador på närliggande byggnader. Det har under en längre tid dykt upp nyheter och debatter kring Trafikverkets byggande av västlänken i Göteborg. SVT Väst har undersökt tidigare stora byggprojekt i landet. De ser att skadeanmälningarna är många men väldigt få får skadestånd.

Varför så få får skadestånd beror på att det sällan finns ett samband mellan den anmälda skadan och det aktuella sprängningsarbetet. Ofta är det så att fastighetsägaren eller den boende blir mer uppmärksam då man spränger och upptäcker skador som fanns redan innan sprängningarna startade. Det är därför som det utförs besiktningar av kringliggande byggnader före och efter vibrationsalstrande arbeten, som exempelvis sprängning.

Geovetas Peter Flygare är expert på skadeutredningar. Han säger att man numera är bra på att förebygga skador från sprängningar. Idag är bergsprängningstekniken så avancerad att vibrationerna sällan orsakar skador på omgivningen. Men i vissa fall kan skador orsakas av de aktuella sprängningarna och då betalas skadestånd i regel ut till den drabbade.

Peter har stor erfarenhet av skadeutredning. I en skadeutredning börjar man med en besiktning av skadan för att utreda orsaks- och tidssamband. Tillsammans med en teknisk undersökning av den skadade byggnaden, data (sprängjournaler, besiktningar och mätningar) från sprängningsarbetet och undersökningar av geologiska förutsättningar kan möjliga orsaker till skadan hittas. Efter detta kan man ge förslag på hur skadan ska regleras på bästa sätt.

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana i Stockholm har hyrt in Geoveta och Peter för att arbeta med just skadeutredning.

Se SVT:s nyhetsinslag här.

Vill du ha hjälp med skadeutredning, maila då info@geoveta.se