2019-05-06

Provtagningsdag på Mälaren

Geoveta har sedan 2016 gjort vattenprovtagningar åt Trafikverket i projektet Förbifart Stockholm, både i vattendrag och på Mälaren i anslutning till byggnadsområdet. Provtagning på Mälaren utförs från motorbåt, både vinter- och sommartid så länge vattnet är öppet och isfritt. Men kalla vintrar har även mindre isbrytare fått användas! När isen varit för tjock har utrustningen fått dras med pulka över isen och hål borrats upp med isborr för att provtagning kunnat utföras. Men nu är det vår och en provtagningsdag på Mälaren med allas vår Anders (med skepparutbildning) är något som många vill ut på, så det gäller att vara först med att boka en plats! Nedan berättar Anders om hur en provtagningsdag på Mälaren kan se ut:

Förarbete på kontoret

Arbetet börjar på byrån i regel dagen innan provtagningen med förberedelser av provkärl och utrustning. Flaskorna märks med datum, plats för provtagning och djup. I fält kompletteras sedan med klockslag och vattentemperatur. Alla provtagningsflaskorna packas i av laboratoriet avsedda väskor med plats för kylklampar för att hålla proverna kylda när flaskorna väl är fyllda. Sedan fylls följesedlar i med samma information som flaskorna och fältrapportsblad skrivs ut och förbereds.

Innan vi åker ut

Provtagningsdagen börjar med kalibrering av våran multimätare (HANNA-mätare) gällande pH-värde, löst syre och konduktivitet. Förutom flaskor och multimätaren packar vi även GPS, ekolod, provtagningssprutor med tillhörande filter, Ruttnerhämtare, siktskiva, engångshandskar och säkerhetsmateriel.

Ut på vattnet

När bilen är packad bär det av mot våra provtagningsplatser. Där fyller vi en liten roddbåt med våra grejer, tar oss ut till våra provtagningspunkter och ankrar upp! Väl på plats tar vi fram multimätaren och sänker ner proben till en meter över botten och läser av värdena som också förs in i fältrapporten. Detta görs för varje meter tills vi når ytan.

Provtagning Ruttnerhämtare

Ruttnerhämtaren är verktyget för att hämta upp vattnet på ett bestämt djup. Den sänks ner med ett snöre tills vi når djupet en meter ovanför botten där vi vill ta våra bottenprover. En tyngd som är påträdd på snöret släpps ner till Ruttnerhämtaren som ”stänger in” vattnet där nere, varpå vi kan dra upp hämtaren till båten och sedan fylla på våra provflaskor. För metaller tas prover för analys av lösta halter vilket innebär att proverna ska filtreras genom ett 0,45 μm membranfilter. Då fyller vi provtagningssprutor med vatten och skruvar fast ett engångsfilter på sprutan. Varje gång sprutan fylls på med vatten används ett nytt filter. När alla flaskor är fyllda görs samma procedur för ytproverna som hämtas från 0,5 meters djup. Hela tiden har man engångshandskar på sig för att inte kontaminera proverna. Handskarna byts ut vid varje provtagningsdjup och plats.

Nu återstår bara att sänka ner siktskivan i vattnet för att se hur sikten är, vilket också förs in i fältprotokollet. Ankaret tas upp och vi förflyttar oss till nästa provtagningspunkt där vi ankrar och börjar om från början. Detta görs på fyra strategiska platser som på förhand har valts ut.

Efter provtagningen

Efter att alla punkter är klara så återvänder vi till bryggan och lastar in alla våra saker och prover i bilen och åker till labbets inlämningsställe. Väl inlämnat åker vi tillbaka till kontoret där renskrivning av fältprotokoll och införande av analysresultat i en sammanställning väntar.