2020-02-10

geoteknik konsulter i alingsås

Geoveta har ramavtal för konsulter inom geoteknik och flera andra ämnesområden.

Att ha ramavtal betyder att vi har generella överenskommelser som ligger till grund och anger villkor, ”ramar”, för framtida avtal med våra samarbetspartners. Tack vare ramavtal kan kontrakt för beställningen av ett uppdrag därmed tilldelas utan att man behöver specificera alla villkor från början, och man kan starta upp arbetet så fort som möjligt. Ramavtal skrivs ofta vid offentliga upphandlingar, för att kunna hoppa över tidsödande specifikationer, anbud och avtalsskrivningar som ska uppfylla kraven enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) vid varje tillfälle. Offentliga upphandlingar utförs av bland annat kommuner, och de flesta av våra ramavtal gäller i flera år.

En annan positiv aspekt med ramavtal är att beställaren jobbar med färre olika leverantörer och får tid att under flera år lära känna den anlitade konsulten närmare. Om beställaren har samma konsult anlitad i flera pågående projekt samtidigt kan tid och pengar sparas genom att projekt kan samköras exempelvis på möten eller under fältundersökningar.

Vi på Geoveta är stolta över att ha ramavtal med följande samarbetspartners: