Porgasprovtagning inom markundersökning motsvarande MIFO fas 2