Provtagning av grundvatten inför detaljplanering av ny förskola