2018-09-06

Vi är glada att välkomna Maija Åfeldt till vårt gäng av konsulter. För precis ett år sedan började Maija som praktikant på Geoveta. Då såg det ut som på bilden till vänster.

Sedan dess har hon gjort examensarbete hos oss, där hon undersökte föroreningssituationen i sedimenten i sjön Muskan i anslutning till ett dagvattenutlopp. Hon genomförde då även en åldersbestämning av sedimenten genom analys av sfäriska kolpartiklar. I sin utbildning har Maija också fördjupat sig i områden såsom GIS, fjärranalys, markundersökningar och risk- och sårbarhet.

Nu har Maija sin kandidatexamen i geografi från Stockholms universitet, och vi är glada att hon är tillbaka hos oss. På Geoveta jobbar hon främst med provtagning, GIS och utredning av förorenad mark.

Hennes kontaktuppgifter, som också finns på kontakt-sidan, är:

073-620 60 35
maija.afeldt@geoveta.se
Miljökonsult

Varmt välkommen tillbaka Maija!