2019-08-16

Falu gruva utbildning inom geovetenskap hållbarhet

Våra värdefulla resurser som världsarv, reservat, biosfärsområden med mera bör användas i utbildning inom geovetenskap och hållbarhet. Men försiktigt förstås! Det tycker Geovetas Magnus Hellqvist som har publicerat en artikel om att undervisa och utbilda i naturvetenskap. 

Artikel i Geoheritage

Artikeln, i den internationella vetenskapliga tidskriften Geoheritage, handlar i första hand inte om geologi eller historia, utan om att integrera undervisning om hållbar utveckling i sitt ämnesområde. Exemplet är Falu gruva, historisk plats och världsarv. Här kan man få tvärvetenskaplig kunskap i allt från geologi till samhälle. Riktig kunskap på djupet alltså!

Utbildning inom geovetenskap och hållbarhet blir tvärvetenskaplig på speciella platser

Idag är hållbarhetsfrågor en viktig del i utbildning och i hög grad inom naturvetenskap och teknik. Magnus har många års erfarenhet av forskning och utbildning inom geovetenskap och hållbar utveckling. Han har länge ansett att en plats som Falu gruva är utmärkt. Gruvan är perfekt för att utveckla hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor på ett tvärvetenskapligt sätt i pedagogiskt arbete, då även aktivitets- och fältbaserat. Magnus poäng är att man bör utnyttja speciellt utsedda platser som världsarv, biosfärsområden, nationalparker, naturreservat med mera i högre grad för just pedagogiskt arbete. Magnus är inte ensam om detta synsätt internationellt, men nu har han gett sitt geovettiga perspektiv och med Falu gruva i centrum.

Studier i Falu gruva

Fältstudier i Falu gruva är effektiva för att förstå frågor som geologi, landskapsutveckling, naturresurser, vattenhantering och avfallshantering. Här förmedlas också åtgärder som vidtagits för att efterbehandla denna typ av områden. Utbildning som förläggs här ger visuella komponenter som är enkla att upptäcka. I Falu gruva kan studenter se tidigare gruvaktivitet, dess effekter på miljön och aktiv efterbehandling för en hållbar framtid. Området är lättillgängligt och presenterar en mångsidig och tvärvetenskaplig inställning.

Vill du veta mer?

Artikeln i tidskriften Geoheritage finns att läsa öppet här.

Kontaktuppgifter till Magnus finns här.