2018-03-26

Geoveta tar regelbundet emot studenter för praktik. Under vårterminens första månader har Charlotte Fredriksson och Henrik Tarras, masterstudenter i geologi på Stockholms universitet, deltagit i det dagliga arbetet med bland annat miljöfrågor. Här kan ni läsa om hur Henrik och Charlotte tycker att det är att vara praktikanter hos oss!

 

Henrik om sin praktik:

”Under min tid på Geoveta har jag fått delta i varierande uppgifter. Exempelvis bergteknisk besiktning, provtagning av vatten och jord, grundvattenmätningar. Jag har också fått skriva markundersökningsrapporter och att använda CAD och GIS för dagvattenutredningar. Det har getts möjligheter till både fält- och kontorsarbete. Ibland har vi fått vara med i olika faser av samma projekt.

Det har inte bara varit en lärorik period. Jag har även haft väldigt roligt, delvis tack vare den trevliga stämning som finns bland medarbetarna på Geoveta. Man har ständigt kommunicerat med och involverat oss i verksamheten.

En vanlig uppfattning bland studenter på geovetenskapliga utbildningar är att kurserna är för teoretiska och inte ger de praktiska kunskaper som krävs i arbetslivet. Under min praktiktid har jag dock upplevt att de teoretiska kunskaperna och färdigheterna från utbildningen är en bra grund att utgå ifrån. Dessa kan sedan kompletteras vid behov i arbetslivet. För mig har detta varit en viktig erfarenhet. Jag skulle rekommendera fler studenter att söka praktik för att testa på vad man kan jobba med inom geo/miljö på ett sätt som arbetsmarknadsdagar inte riktigt erbjuder.”

 

Charlotte om sin praktik:

”Jag valde att lägga in en 15 hp praktikkurs i min masterutbildning då jag var intresserad av hur arbetslivet kan se ut efter utbildningen och hörde då av mig till Geoveta. Jag valde att söka praktik på just Geoveta därför jag hade fått ett trevligt intryck av företaget under arbetsmarknadsdagarna på Stockholms universitet. Dessutom är det är ett mindre företag som jobbar med alla “grenar” inom ämnet geovetenskap.

Första dagen fick jag och Henrik ett varmt mottagande med extrainsatt frukostbjudning. Där fick vi chansen att hälsa och bekanta oss med alla vilket bidrog till att man kände sig väldigt välkommen. Precis som jag nämnde nyss har Geoveta bred kompetens inom ämnet geovetenskap. Under min tid som praktikant har jag fått testa på de mesta uppdrag som företaget arbetar med. Exempelvis vattenprovtagningar, flödesmätningar, miljötekniska markundersökningar, dagvattenutredningar med arbete i både CAD och GIS samt rapportskrivningar.

Vissa saker känner man igen från universitetet. Men mycket har varit nytt för mig och jag har insett hur många olika saker man faktiskt kan arbeta med som geovetare vilket känns superkul! Vad som också varit kul är att man som praktikant delges ansvar och får göra relevanta uppgifter som företaget har nytta och använder sig av. Jag har t.ex. varit med och skrivit en nyhet om dagvattenhantering i samband med samhällsplanering som publicerades på Geovetas hemsida.

Nu är jag inne på sjätte praktikveckan och det känns verkligen som att man kommit in i gänget och fått en bra bild av hur det är att arbeta som konsult. Jag är jätteglad att jag valde att göra praktik på Geoveta. Jag har fått lära mig både nya saker samt använda mig av de kunskaper jag har med mig från min universitetet. Att arbeta som geo/miljö-konsult känns helt klart som något jag kan tänka mig göra efter min utbildning!”

Vill du göra praktik hos oss på Geoveta? Kontakta oss här.