2018-05-14

Geologistudenten Malvina har under våren haft sin praktik på Geoveta. Vi har frågat henne vad hon tyckt om sin tid med oss:

Fem veckor på Geoveta

Jag valde att avsluta min sjätte termin av kandidatprogrammet i geologi på Stockholms Universitet med praktik. Detta istället för att direkt hoppa på examensarbetet, som istället kommer att utgöra hela min sjunde termin. Jag spenderade fem trevliga och lärorika veckor på Geoveta och jag är väldigt nöjd med mitt beslut!

Introduktion till praktikperioden

Den första dagen blev jag och min medpraktikant Alissa bjudna på frukost tillsammans med kollegorna på Geoveta. Tanken var att det skulle vara en officiell men informell introduktion. Alla, inklusive jag själv och Alissa, fick chansen att berätta om vår bakgrund och vår (önskade, i vårt fall) roll på Geoveta. Jag och Alissa hade också var sin ”fadder”. Våra faddrar hade vi sedan ett möte med för att ge oss en bra början som matchade våra förväntningar. Ett avstämningsmöte planerades också in drygt två veckor framåt. På avstämningen fick vi chansen att påverka den resterande tiden och ge feedback.

Mycket fältarbete

Både Alissa och jag kände starkt för att få vara i fält så mycket som möjligt. Det visade sig vara ganska lätt ordnat. Under de dagarna som inget lämpligt fältarbete fanns fick vi bland annat jobba lite med GIS, AutoCAD och StormTac. Våra faddrar var lyhörda och stödjande, men det visade sig inte behövas någon handhållning! Arbetskulturen på Geoveta är inkluderande och det tog inte många dagar innan vi blev inbokade på alla möjliga typer av fältuppdrag tillsammans med olika kollegor. Det kändes faktiskt lite som att alla faddrade oss!

Vårt ”egna” projekt

Under mina fem veckor fick jag prova på bergteknisk besiktning, placering av grundvattenrör, jordprovtagning, vattenprovtagning i både bäckar och ute till sjöss samt bottensedimentprovtagning i dagvattendammar. Det sistnämnda var en del av ett projekt som jag och Alissa i princip helt själva fick skriva provtagningsplanen till! Jag är glad över att vi tilläts ta ett så stort ansvar och att vår input värdesattes. Processen bestod givetvis av bollande med och granskning av kollegor men det kändes trots det som vårt eget projekt, så det var extra kul att få utföra provtagningarna.

På bilden ovan syns jag under en av dessa provtagningar. Jag hade den stora oturen att plumsa i två gånger i dagvattendammarna så på bilden är jag (till höger) på mitt tredje och sista ombyte och håller mig på ett (relativt) säkert avstånd från strandlinjen.

Rekommenderar praktik

Jag tycker att det är synd att praktik inte är ett obligatoriskt moment i min utbildning eftersom det är så kul och givande. För min del kommer jag åtminstone att rekommendera andra att göra som jag och göra lite praktik innan examensarbetet. Och jag kommer definitivt att rekommendera Geoveta som praktikplats!

Vill du också göra praktik på Geoveta? Kontakta Eva Rönnberg som du hittar på vår kontaktsida.