2019-03-25

Provtagning dricksvatten

Har du hört talas om PFAS? Det är mycket troligt. På senare tid har både forskare och media uppmärksammat att det här miljöfarliga ämnet förekommer i stor utsträckning i mark och vatten. PFAS, eller högfluorerade ämnen som de också kallas, är egentligen inte ett ämne, utan en grupp av flera tusen olika ämnen. Bara ett fåtal av dessa har studerats inom forskningen, men vi vet att de är mycket svårnedbrytbara och kan innebära allvarliga negativa miljö- och hälsoeffekter om de hamnar i naturen.

Många användningsområden för PFAS

PFAS-ämnena förekommer inte naturligt i miljön, utan har tillverkats sedan 40-talet. Genom att de har smuts- och vattenavstötande egenskaper har användningsområdena varit många, och de har använts i allt från textil och kosmetika, till brandskum och skidvalla. Ett av de mest omtalade PFAS-ämnena är PFOS. PFOS användes förr i brandsläckningsskum eftersom det har idealiska egenskaper för att underlätta släckningsarbete. Senare har miljökonsekvenserna visat sig vara så omfattande att användning av skum som innehåller ämnet helt har förbjudits sedan år 2011.

PFOS kvar i många decennier

Geoveta har erfarenhet av provtagning av PFAS i både mark och grundvatten. Nyligen påträffades höga halter PFOS i grundvatten i samband med en miljöteknisk undersökning på en fastighet. Ämnet hade tillkommit som konsekvens av släckningsarbeten mer än tre decennier tidigare, men fanns fortfarande kvar i grundvattnet på fastigheten! Precis som i det här fallet saknas ofta kännedom om förekomst av PFAS i våra brunnar och grundvatten. I de fall man är medveten om att det finns riskfaktorer som gör att man bör vara extra uppmärksam, kan provtagning och analys av vattnet ge svar på halter och om det kan innebära någon hälsorisk.

 

Vill du veta mer om PFAS? På Naturvårdsverkets hemsida finns information om vad PFAS är och vilka risker som är kopplade till ämnena. Du kan läsa om det här. Om du som entreprenör eller byggherre är orolig för PFAS på din mark kan du kontakta Geoveta så kan vi berätta mer om hur du kan gå vidare. Kontakta oss på info@geoveta.se, eller kontakta någon av våra konsulter direkt.