2018-01-25

Geoveta utför en kompletterande markundersökning vid bussdepån i Nynäshamns kommun.
Våra glada praktikanter från Stockholms universitet, Charlotte Fredriksson och Henrik Tarras, och självklart vår egna borrbandvagn Valborrg, var med vid provtagningen.