2020-02-10

Geoveta har ramavtal för konsulter inom geoteknik och flera andra ämnesområden

Geoveta har ramavtal, vilket betyder att vi har generella överenskommelser som ligger till grund och anger villkor, ”ramar”, för framtida avtal med våra samarbetspartners.

Sparar tid och pengar för beställaren

Tack vare ramavtal kan kontrakt för beställningen av ett uppdrag tilldelas utan att man behöver specificera alla villkor från början. Då kan man kan starta upp arbetet så fort som möjligt. Ramavtal skrivs ofta vid offentliga upphandlingar för att kunna hoppa över tidsödande specifikationer, anbud och avtalsskrivningar som ska uppfylla kraven enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) vid varje tillfälle. Offentliga upphandlingar utförs av bland annat kommuner och de flesta av våra ramavtal gäller i flera år.

Beställaren får ett effektivare samarbete

En annan positiv aspekt med ramavtalen är att beställaren jobbar med färre olika leverantörer. Då får man tid att under flera år lära känna den anlitade konsulten närmare och man slipper introducera konsulten för förutsättningarna inför varje uppdrag. Om beställaren har samma konsult anlitad i flera pågående projekt samtidigt kan tid och pengar sparas. Till exempel genom att man samkör exempelvis på projektmöten eller under fältundersökningar.

Geoveta har ramavtal över hela Sverige

Vi på Geoveta är stolta över att ha ramavtal med följande samarbetspartners: