2018-09-06

Denna vecka rapporterar en artikel i Entreprenadaktuellt om säkerhet vid arbete med förstärkning av en husgrund – ett projekt som dragit nytta av kompetens från Geoveta.

Vårt uppdrag är att öka säkerhet

”Vi har ett nära samarbete med kunniga geologer som talar om vart vi ska sätta bultarna och hur djupt vi måste borra, berättar Johan Lernell, platschef på Klätterservice i Stockholm”.

Geologerna som nämns i Entreprenadaktuellts artikel är från Geoveta. På bilden ses vår Jonas Nilsson, som tar sin och andra människors säkerhet på allvar. Geovetas uppdrag är att ge rekommendationer och tips på hur bergväggen ska förstärkas med hänsyn till säkerhet, arbetsmiljön och den befintliga anläggningen på plats. Vi vill absolut inte att en människa eller någon utrustning skadas om ett stenblock faller ner längs med schaktväggen.

Eftersom den befintliga schakten är väldigt trång kan konventionella metoder som sprutbetong och bultning inte användas vilket gör att endast bergsnät och vajer-förstärkning kan användas. Geovetas roll är således att hitta de mest kritiska positionerna för vajer-förstärkning och utöver det besiktiga mätningen. Det har varit ett ganska tacksamt jobb då de som utfört förstärkning alltid gjort ett bra jobb, lyssnat till rekommendationerna, och hela tiden haft syftet i åtanke.

”Ny metod i Sverige”

I artikeln beskrivs bergsäkringsprojektet mer:

”– Bergssäkring som metod är inte helt ny inom reparbete, däremot är det här det i särklass största bergsäkringsprojektet som vi har gjort och en relativt ny metod i Sverige som vi hoppas ska sprida sig, säger Johan Lernell.

Att göra på något annat sätt än att låta reparbetare göra jobbet hade varit omöjligt.

– Det går inte att komma in med vare sig maskiner eller liftar. Kulverten är smal och det finns befintlig infrastruktur som vi inte kan flytta på. Dessutom hade det varit väldigt osäkert att köra in i kulverten utan att först ha rensat ytan från lösa stenar. Det gör vi genom att klättra längst upp och sedan arbeta oss horisontellt över hela arbetsområdet för att sedan kunna vistas säkert nere på marken, säger Conor Handy, arbetsledare på Klätterservice.”

Anlita en klättrande geolog

Vill du också anlita en kunnig geolog som tänker på säkerhet? Kontakta Jonas!

073 – 620 63 99
jonas.nilsson@geoveta.se

Fler kunniga geologer och miljövetare hittar du på vår kontaktsida.