2019-03-22

Radiohuset i Stockholm

För en tid sedan besökte vår alldeles egna Eva Rönnberg, tillika VD för Geoveta, radiohuset och P4 Stockholm för att prata om sättningar, klimatförändringar och utmaningarna för framtidens byggande.

Stockholm förtätas samtidigt som vi står inför ett förändrat klimat med fler värmeböljor, kraftiga skyfall och långvariga regn. Dessutom börjar det bli brist på mark som är lämplig att bygga på vilket gör att även mer instabil mark idag bebyggs. Vad kan framtida klimatrelaterade händelser få för konsekvenser för instabil mark? Och hur måste byggandet förändras med hänsyn till det? Kanske har vi något att lära av katastroffilmernas superhjältegeologer!

Lyssna gärna på radioinslaget här nedan:

 

 

Fler drabbas av sättningar

Efter förra sommarens rekordvärme hörde fler husägare än vanligt av sig med frågor rörande sättningar. Den långvariga torkan orsakade låga grundvattennivåer och förändringar i marken och markens bärighet. Detta medförde också ökad risk för sättningsskador med till exempel sprickor i fasader och husgrunder.

En sättningsskada uppstår när mark- och jordförhållandena under en grund förändras och kan bero på olika orsaker beroende på vad det är för jordart under huset. I lera, som är den minsta jordarten med mycket små och platta partiklar, är vattnet en stor och viktigt beståndsdel. Vid långvarig torka försvinner vattnet ur leran som torkar ut och plattas ihop. Detta innebär att leran inte klarar att hålla uppe samma tyngd och att marken, och därmed också huset, sjunker. Det här är en effekt som inte kan gå åt andra hållet när en sättning väl skett. En längre period med mycket regn kan med andra ord inte göra att marken börjar stiga igen.

I jordarter som består av grövre material som sten, grus eller sand, vilar partiklarna mot varandra på ett annat sätt vilket gör att det inte blir samma rörelser i marken om vattnet försvinner.

 

Vilka områden drabbas och hur ska vi tänka när vi bygger nytt?

Generellt återfinns lermarker i platta och låglänta områden, och det är också dessa områden som är mest sättningskänsliga. I alla kommuner finns sådana områden med sättningsproblematik men storleken på områdena varierar beroende på var i landet vi befinner oss.

Flera av våra storstadsregioner växer i snabb takt och tillgången till höglänta områden med stabil mark att bygga på börjar där ta slut. Det innebär att det idag byggs mer på instabil mark och även på mindre attraktiv mark så som gamla industritomter. Detta, tillsammans med effekterna av klimatförändringar, medför stora utmaningar och gör det viktigare än någonsin att lägga mycket krut redan i planerings- och projekteringsstadiet. Att helt enkelt åka ut på plats och ta reda på så mycket som möjligt i förväg. Finns det risk för skred eller sättningar? Måste vi tänka på någonting särskilt för vattenhanteringen på den här tomten? Kan det finnas föroreningar i jord och grundvatten?

Vi på Geoveta jobbar med sådana frågor dagligdags och tycker att det är bland det mest spännande som finns!

Läs gärna mer om våra olika undersöknings- och kompetensområden här!