2018-06-04

Luleåstudenten Alissa har under våren haft sin praktik hos oss på Geoveta. Så här sammanfattar hon sina erfarenheter av praktikperioden:

Som en del i mitt program, civilingenjör i Naturresursteknik i Luleå, ingår en praktik i slutet på tredje året. Jag är så nöjd med att jag valde att söka mig utanför Luleås gränser då min praktikplats inte kunnat bli bättre! Att komma in på ett företag som student är lite nervöst men atmosfären på Geoveta är lättsam och alla har varit mån om att få en att trivas. Det gör att man vågar ställa frågor och vara delaktig.

Varierande arbetsuppgifter

För delaktig har jag verkligen fått vara. Jag och den andra praktikanten Malvina har varit med på flera fältdagar där vi tagit vatten, jord- och sedimentprover, gjort flödesmätningar och installerat grundvattenrör. Fältarbetet varvades sedan med kontorsarbete då data skulle sammanställas eller planering göras. Bland annat har vi tagit fram en egen provtagningsplan (med handledning). Min handledare var mycket lyhörd för mina önskemål om arbetsuppgifter och noga med att stämma av med mig att allt kändes bra. Det är positivt att få chans att ta eget ansvar och bli bemött med konstruktiv feedback, få vara med och diskutera och känna sig som en del i arbetslaget. Även om både jag och Malvina hade varsin handledare att tillgå under praktiken har alla på kontoret fungerat som våra handledare och varit duktiga på att involvera oss i deras olika uppdrag.

Nyttan av att vara flexibel

Vi blev tidigt tilldelade några projekt som vi skulle fokusera på men då det under arbetets gång uppkom andra projekt fick man lov att omprioritera ibland. Till en början kändes det förvirrande att ha flera bollar i luften men efterhand kommer man in i det och jag tycker det var en nyttig erfarenhet. Praktiken har varit givande på flera sätt, den har gett mig en inblick hur det går till i verkliga livet, där allt inte är tillrättalagt och problematik kan uppstå längs med vägen, där det gäller att vara uppfinningsrik och flexibel. Jag har fått se hur arbetet som konsult är och fått en klarare bild över vilka områden inom geovetenskap som intresserar mig mest.

Det är enkelt att rekommendera Geoveta som en bra arbetsplats att göra sin praktik på. De är generösa med att dela med sig av sina kunskaper och har förstått betydelsen av att varje student får nytta och glädje av sin praktik. Jag är glad och tacksam för min tid hos Geoveta och hoppas att jag möter dem i framtiden.

 

Vill du också göra praktik på Geoveta? Kontakta Eva Rönnberg som du hittar på vår kontaktsida.