2017-10-06

Vill du lära dig mer om enskilda avlopp och hur en infiltrationsanläggning/markbädd fungerar, hur de anläggs, var de kan anläggas samt hur de dimensioneras? Passa då på att anmäla dig till vår diplomkurs Infiltrationslösningar för markentreprenörer. Kursen hålls i samarbete med Vatteninfo i Norrtälje den 27-28 november 2017.

Kursen vänder sig till alla entreprenörer som gräver i fastighet för att anlägga infiltration/markbädd för spillvatten (WC och BDT) samt dagvatten dimensionerad för enskilda avlopp, det vill säga för under 50 personer.

För mer information och anmälan ring Camilla Rydén på 073-347 12 62 eller mejla till camilla.ryden@geoveta.se.

Det går också bra att anmäla sig genom Vatteninfos hemsida.