2020-05-15

jb-sondering konsult

Vår Anders berättar lite kort om saker han sysslar med när han planerar Jb-sondering. Det finns förstås massvis att berätta om olika geotekniska undersökningsmetoder, men nu kör vi bara lite kort om en del praktiska saker.

Vid Jb-sondering slås en borrkrona genom marken och berget

Vid geotekniska undersökningar så använder vi olika sonderingsmetoder för olika syften. När kunden behöver information om bergets överyta så rekommenderar vi vanligen Jb-sondering.

Jb-sondering, det vill säga jord-bergsondering, utförs med hydrauldrivna borrmaskiner (som exempelvis vår Valborrg) i jord och berg. Vid Jb-sondering överförs slagenergi från en slaghammare via ett borrstål till en borrkrona. Borrstålet roteras då och tryckbelastas samtidigt som borrkronan slås och pressas mot berget. Vi borrar ner till berg och tre meter till för att vara säkra på att det är berg och inte ett större block.

borrkrona vid jb-sondering

Så här ser en helt ny borrkrona ut! Den fästs på borrstålet, som är ihålig. Även kronan är ihålig.

Borrhålsbotten behöver hållas ren från lösgjorda fragment (borrkax). Den behöver även kylas. Det gör vi med hjälp av spolning genom ett centralt spolhål i borrstålet och spolkanaler i borrkronan. När vi borrar använder vi oftast vatten eller luft som spolmedia. Luft fungerar betydligt sämre än vatten, om inte berget är uppe i dagen.

borrkrona 150 timmar

Här har vi en som jobbat hårt! Efter cirka 100-150 timmars tjänstgöring så kan borrkronan se ut så här. Den är fortfarande användbar så länge alla yttre hårdmetallstift, (inringad i bild), har större diameter än själva kronan samt att inga stift saknas.

borrkrona utan kylning

Ajdå! Här kan vi se kylningens uppgift och vad som händer när kylningen av borrkronan inte fungerar på rätt sätt. Stålet i borrkronan blir så pass varmt, att det helt enkelt smälter. Hårdmetallstiften lossnar, som man kan se på bilden. Därmed är kronan oanvändbar.

Tillgång till vatten

Vi gillar att ha tillgång till vatten vid sondering i berg, eftersom det både kyler effektivt och transporterar bort borrkaxet i antingen sprickor i marken eller kommer upp till ytan. Vattnet hämtas vanligtvis ur en vanlig vattenpost på närmaste hus. Om det inte finns så kan man ofta få hyra ett brandposthuvud med en vattenmätare av kommunens vattenverk och få ansluta den till en brandpost. Detta kräver lite extra planering.

brandpostbrunn som kan användas vid Jb-sondering

På bilden ser vi en typisk brandpostbrunn (inringad) med en stolpe och röd skylt som tydligt markerar avstånd, (i detta fall 2,0 meter). Skylten visar också riktning till brunnen så att vi kan hitta den smidigare, om snö döljer den. Dessa skyltar kan även vara monterade på en husfasad eller liknande.

vattentankpump till borrning

Ett annat sätt att få tillgång till vatten är att ha med sig en tank. Då tar vi vattnet direkt ur tanken med hjälp av en pump. När ström inte finns att tillgå kan vi även behöva ta med oss ett elverk.

portabel vattentank till jb-sondering

Man kan även fylla en mindre tank som är lite mer portabel än de stora. Mycket smidigt!

Vill du ha hjälp med Jb-sondering eller har några frågor om Jb-sondering? Släng iväg ett mejl till borrvagn@geoveta.se. Det finns också mycket att läsa om geotekniska undersökningsmetoderSGI:s hemsida och i SGF:s litteratur!