Geovetas medarbetare hjälper kommuner att anpassa sig till klimatförändringar