2019-03-11

automatisk nivåmätning

Oxveckorna är över och 2019 har hunnit rulla igång ordentligt för vår utrustning som utför automatisk nivåmätning och här kommer äntligen en nyhetsuppdatering.
Här på redaktionen blev vi glatt överraskade när dataavdelningen visade oss nedanstående brev. Brevet återfanns mellan raderna med mätdata i vår databas ifrån vår automatiska nivåmätning av grundvatten i Dalarna. Ja, vi blev så till oss att vi presenterar det i sin helhet nedan.

Hälsning från automatisk nivåmätning i Dalarna

Tjänare från Dalarna! Här kommer en rapport från en annan som lever livet på en pinne ute på en myr i Dalarna. Det är hyggligt svalt här uppe i intelligensen men trots att jag har sensorer för temperatur så att jag har full koll så bryr jag mig egentligen inte. Det gör inte heller någon annan av mina kollegor här. Vi är ett gäng som står här med känselspröten begravda djupt ner i grundvattnet.

Det hela blir förstås lite nördigt men det är asfräckt att kunna avgöra vad som är på gång strax innan det inträffar. Vi meddelar våra registreringar till en gemensam sambandscentral, på så sätt kan jag dessutom få bekräftat att det inte bara är jag som står här å känner mig ensam.

Är det så att människorna schaktar ett dike på myren så kan jag faktiskt notera det genom att tryckskillnaden minskar. Jag noterar det ungefär samtidigt som jag sniffar dieselavgaserna i min andra sensor. Jag skickar iväg mina observationer till sambandscentralen å får samtidigt reda på vad polarna har noterat.

Andra gånger kan det vara så att tryckskillnaden ökar, det kan vara lite klurigare att ta reda på vad orsaken är till det. Det kan faktiskt vara så enkelt att det regnar mycket. Men ibland är det långt mer spännande än så, då kan det handla om att människorna lägger upp en bank av grus och sten för att bygga en landningsbana. Visst, ibland händer det att det känns lite långtråkigt och ensamt men jag vet att jag gör ett viktigt jobb. Det är ju som att stå på vakt, plötsligt händer det!

Å helt ensam är jag trots allt inte, ibland kommer någon av mina mänskliga kollegor och gör lite underhåll på mig, då tas huvan av och hela jag tas upp i dagsljuset. Jag får nya batterier, minnet friskas upp och bägge mina sensorer får känna samma tryck. Efter en dylik behandling är jag redo att vara på min vakt några år till!

Där slutar meddelandet.

Geoveta utför automatisk nivåmätning

Visste du att vi utför automatisk nivåmätning av grundvatten, på liknande sätt som SGU gör? Vi mottager svar i klartext eller krypterad form på info@geoveta.se

Just nivåmätningen uppe i Dalarna är del av Trafikverkets undersökningar inför kommande utbyggnad av flygplatsen i Sälen. Vi sysslar även med mycket annat relaterat till grundvatten och vatten över huvud taget! Här kan du läsa mer.