2019-01-24

Flygplatsen i Sälen ska byggas ut och nya vägar ska anläggas. Där kommer Geoveta in med sin expertis i grundvattenmätning. Vid detta uppdrag använder vi automatiska grundvattenmätare som vi monterat på 18 grundvattenrör längs en blivande vägsträcka till flygplatsen.

Nivåmätarna

Nivåmätarna, av märke Eijkelkamp, mäter inte bara vattennivån utan även lufttryck, grundvattentemperatur och lufttemperaturen i samtliga mätpunkter. Mätinstrumenten har en GSM-mottagare som skickar data till systemet. Där visas all mätdata i tabeller och diagram, och varje mätpunkt är markerad på en karta.

Montering

I november 2018 åkte Geoveta upp till Sälen och traskade runt i myrmarken där de 18 stycken grundvattenrören var monterade sedan 2016. Det har skett en manuell nivåmätning sedan montering, vilket nu effektiviseras med de automatiska nivåmätarna. Då mätaren monterats efter noggrann nivåmätning och förankring av divern (sensorn) fästes en huv över hela mätinstrumentet som låses med ett hänglås. Huven skyddar mot yttre påfrestning från väder och vind samt skydd mot eventuell skadegörelse. Nästan omgående efter att mätinstrumentet har aktiverats kan man se registrerad nivådata i systemet.

Löpande mätning

Under en sjuårsperiod kommer nu alltså grundvattnet mätas kontinuerligt för att utreda underlaget inför och under anläggande av den nya vägen till flygplatsen. Vi rapporterar mätdata en gång i månaden, men det är möjligt att rapportera in med betydligt kortare tidsintervall. Allt avgörs av kundens önskemål och förutsättningar.

Fördelen med automatisk mätning

Fördelar med att använda sig av automatisk nivåmätning istället för manuell nivåmätning är framför allt det ekonomiska. Det är möjligt att få fram en större mängd mätdata för en fast kostnad. Utöver det är den automatiska nivåmätningen mer noggrann än den manuella, med förutsättning att mätinstrumentet är rätt kalibrerat. En annan fördel med en automatisk nivåmätning är att det spar in på tid och transporter. Om mätområdet ligger avlägset och det krävs en lång resväg med bil innebär de långa resorna som sker regelbundet ett större utsläpp av bland annat koldioxid.

En nackdel med automatisk nivåmätning jämfört med manuell nivåmätning är att det är svårt att få en okulär bedömning av förhållandena under mätperioden. Vid manuell mätning besöker man mätområdet regelbundet och kan då uppmärksamma förändringar.

 

 

 

 

 

Vill ni veta mer om vår automatiska nivåmätning eller bara nyfiken på nivåmätning av grundvatten? Kontakta Geovetas Sofie Ericsson.