2020-05-08

Sanering av asbest

När asbest först började användas som byggmaterial sågs det som ett mirakelmaterial. Det har hög isolering, är bra som brandskydd och står emot det mesta. Många byggnader uppförda under nittonhundratalet har därför asbest i väggar, dörrar och ventilationen. Vad man dock inte insåg var de allvarliga risker som materialet medförde.

Asbest kan vara dödligt

Så länge materialet är helt är det inte farligt. Men vid rivning kan minimala asbestfibrer frigöras som skadar lungorna om de andas in. Man märker heller inte direkt när man får i sig asbest, problemen kan uppkomma flera decennier senare. Dammet är så finkornigt att det inte irriterar eller sorteras bort av luftvägarna utan kommer direkt ned i lungorna. Fibrerna kan lagras i lungorna eller föras vidare till lungsäcken eller bukhinnorna. Här kan de orsaka flera allvarliga sjukdomar, bland annat cancer. Både lungcancer och lungsäckscancer kan uppkomma som en följd av exponering av asbest och båda typerna, men framför allt lungsäckscancer, har ofta dåliga prognoser. Långvarig exponering av asbest kan även orsaka asbestos, en sjukdom som innebär en ökad mängd bindväv i lungorna, vilket ger andningssvårigheter.

Gör en provtagning – ta inte onödiga risker!

Ska du riva eller renovera ditt hus och är osäker på om det finns asbest i huset ska du alltid låta göra en provtagning. Skulle det visa sig att det finns asbest i huset krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket och dessutom speciell utrustning och utbildning för att få jobba. Det är viktigt att ingen asbest går sönder under hanteringen och skulle den göra det krävs sanering. Ta därför inga onödiga risker, utan se till att materialet tas omhand på rätt sätt!