Geoveta utför geotekniska och hydrogeologiska undersökningar och
föreslår vilka konstruktioner som lämpar sig för olika geologiska förhållanden.