En miljöprovtagare skriver anteckningar om vattenprovtagning ute på båt.