2020-10-14

ny kollega Nina Rantakokko

Vi är glada att presentera vår nyaste kollega Nina Rantakokko!

Nina har en licentiatexamen och magisterexamen i geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och geokemi vid Stockholms universitet. Nina har inom sin forskning studerat gnejser i södra Oman med avseende på petrologi, mineralogi, strukturgeologi och geokemi. Genom åldersdatering med hjälp av U-Pb metoden har hon arbetat med att förstå den platt-tektoniska utvecklingen i området. Under sin tid på universitetet har hon deltagit på fältkurser i Europa och Marocko. Hon har främst läst kurser inom bergartslära, kemi, geokemi, hydrogeologi, strukturgeologi, tektonik, isotopgeologi, fältkurser, geofysik, jordartslära, kartografi, miljövård, GIS och klimatologi.

Nina har en yrkesbakgrund som 2D och 3D CAD-projektör, supportingenjör, bergsakkunnig geolog, gruvkartör i sulfidmalmsgruva i Bergslagen, extrageolog för SGU och forskningsassistent inom berggrundskartering och sprickkartering (norra Norrland och Västra Götaland). Hon har undervisat i NO ämnen för grundskolans åk 8-9 samt varit undervisningsassistent på universitetsnivå inom strukturgeologi och petrologi.

Hos Geoveta AB arbetar hon med berg, geokemi, fältarbete, projektering och hydrogeologi.

Varmt välkommen Nina!