2022-09-20

Jonatan_Sofia

Vi välkomnar våra nya kollegor!

Det är alltid lika roligt när vi får presentera nyanställda och idag kan vi informera att i augusti klev Jonatan Hanna och Sofia Roman in i sina roller som konsulter på Geoveta.

Jonatan Hanna
Jonatan har gått den långa vägen från hantverkare till byggnadsingenjör inom bygg- och samhällsbyggnadssektorn. Han har en fyra-årig byggteknisk gymnasial utbildning och en fem-årig civilingenjörsutbildning från Mälardalens Universitet. Här på Geoveta kommer han att arbeta som handläggande konsult inom bland annat skadeutredning och tredjemanshantering. Jonatan bistår med sin byggnadstekniska kompetens och kommer att agera som generellt byggnadstekniskt stöd. Han kommer även att ha egna byggnadstekniska uppdrag i linje med Geovetas affärsidé samt även miljöinventeringar. Jonatans motto är engagemang, lyhördhet och personlig utveckling.

Sofia Roman
Sofia hade sin praktik hos oss i våras och vi är glada att hon ville komma tillbaka när utbildningen var avslutad. Hon är utbildad Avancerad GIS-användare från Folkuniversitetet i Gävle och är även utbildad Hälsoutvecklare. Hon har tidigare arbetat som fystränare för olika idrottslag och företag och kommer idag även att ansvara över Geovetas friskvård. På Geoveta kommer Sofia huvudsakligen arbeta som handläggande konsult med GIS-relaterade uppgifter samt även som fältassistent med provtagningar inom vatten, jord och berg. Hon kommer också fungera som kontorsadministrativt stöd vid behov.