2017-05-19

Nu har Geoveta fått ytterligare förstärkning genom våra två senaste medarbetare! Johan är utbildad kvartärgeolog och har tidigare arbetat som fältgeolog med bland annat kartering och undersökning av torvmarker, provtagning och grundvatteninventeringar. Johan har även goda färdigheter i GIS och AutoCad.

Anders är maskinoperatör med mångårig erfarenhet av entreprenadbranschen och kommer att sköta grävning och borrning för provtagning i mark. Han kommer att vara husse till borrbandvagnen Valborrg när hon anländer inom kort! Anders har också fartygs- och maskinbefälsexamen klass VIII och kommer att sköta handhavandet av båt vid provtagningar till sjöss.

Varmt välkomna Johan och Anders!