2016-11-10

Vi är glada att välkomna Hanna Wiklund som ny medarbetare hos oss. Hanna har en magisterexamen i miljöbiologi och hennes studier har även inkluderat geologi och kemi. Hanna skrev sitt examensarbete om bekämpning av invasiva växtarter och hon har tidigare även arbetat med fiskartkännedom.

Varmt välkommen Hanna!