2017-08-28

Geoveta har en praktikant i höst! Här är Frank Vesanto, som ska utföra sin lärande i arbete (LIA) period hos oss under mentorskap av Karl Johan Lenneryd. Redan de första dagarna har Frank fått vältra sig i frågor och litteratur om miljölagstiftning och miljöinventering av byggnader. En sund diet för en studerande miljösamordnare!