2022-02-15

Vi hälsar Erik Ogenhall och Sture Sturesson härligt välkomna till Geoveta!

Erik — Fil. Dr berggrundsgeologi

Erik stärker upp vårt fantastiska arbetslag med sin intressant bakgrund. Han har en doktorsexamen med fokus i strukturgeologi och geokemi i den mellansvenska berggrunden. Eriks examensarbete handlade om sprickfyllnader och omvandlingar i omgivande berg i Forsmark och på Äspö och gjordes på uppdrag av SKB. Under doktorandtiden undervisade han på fältkurser och exkursioner på Väddö.

Erik har jobbat som berggrundsgeolog på Geoarkeologiskt laboratorium (GAL, Arkeologerna, en del av myndigheten Statens historiska muséer) i Uppsala med ett flertal varierande arbetsuppgifter, t. ex. arkeometallurgiska analyser (vanligen järn) samt på senare år vedartsanalys. Han har utfört undersökningar av diverse stenmaterial och slagger har varit en återkommande uppgift för Erik där petrografi och geokemi varit stående inslag, vilket även innefattat sporadiskt fältarbete och provtagning, ibland i äldre gruvmiljöer.

Erik har också jobbat med enstaka internationella uppdrag, bl.a. ett större jobb åt det amerikanska energidepartementet (och deras planer på slutförvar av radioaktivt avfall i glas). Snart kommer en Smithsonian special issue ut från detta projekt där Erik har skrivit ett kapitel.

Sture — Mättekniker, fältpersonal och administrativ assistent

Sture var praktikant hos oss under hösten 2021 och nu är han anställd!

Han är utbildad mättekniker och har tidigare jobbat inom den grafiska branschen i drygt 30 år. Sture kommer att jobba i fält med miljö- och geotekniska undersökningar, framför allt med GPS-inmätningar och som fältassistent vid exempelvis miljöprovtagningar. Sture kommer även att vara behjälplig med administrativa uppgifter samt vara ett allmänt konsultstöd.

Varmt välkomna och hoppas att ni kommer att trivas på Geoveta!