2018-10-10

Geoveta uppmärksammar psykisk hälsa 2018

Den 10 oktober varje år infaller världsdagen för psykisk hälsa. Den infördes för första gången för 26 år sedan av Världshälsoorganisationen (WHO) för att uppmärksamma den psykiska hälsan. Med en högre kunskap och en bättre förståelse kan vi tillsammans minska den psykiska ohälsan.
Den psykiska hälsan i Sverige anses vara god då hela 73% av befolkningen uppger att de har ett gott välbefinnande. Det finns många faktorer som kan påverka ens psykiska hälsa och en av dem är stress. Det kan både handla om stress hemma och på jobbet. Därför kan det vara bra att uppmärksamma hur andra mår lite då och då men framförallt hur man själv mår. Världsdagen finns för att uppmärksamma just detta och i år ligger fokuset på att öka kunskapen om psykisk hälsa. Vidare framhålls hur man kan hjälpa familjemedlemmar, vänner och andra runt omkring en som lider av psykisk ohälsa.

Samarbete med Riksförbundet Attention

I våras höll Geovetas Elisabet Carlsson föredrag på Psykiatri Nordväst om Attentions projekt ADHD på jobbet samt egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Detta för att ge andra tips om hur man kan underlätta arbetet/vardagen och undvika psykisk ohälsa. Se länk till en informationsfilm som vi på Geoveta spelat in tidigare.