2023-10-16

Sarah Sette

Vi välkomnar Sarah Sette – Geovetas nya GIS-praktikant!

Vi gläds åt att ännu en gång på kort tid få välkomna en praktikant till oss på Geoveta! Sarah är en Masterstudent från Stockholms universitet inom fjärranalys och GIS och kommer att praktisera hos oss på Geoveta fram till jul. På Geoveta kommer hon utöver GIS-relaterade uppgifter att få hjälpa till med allt från förberedelser inför olika fältuppdrag till att delta i fältarbete med provtagningar av jord och vatten som några exempel.

Här är Sarahs egna ord:

Jag har precis avslutat mitt examensarbete om ekosystemtjänster och hur de kan hjälpa till att minska torkan för åkermarker med hjälp av vegetationsindex i en modelleringsmetod. Jag har bott i Stockholm i 3 år nu och älskar att tillbringa tid i naturen som vandring och svampjakt.

Varmt välkommen Sarah och hoppas att du kommer att få en trevlig praktik hos oss på Geoveta!