2018-04-25

(Panorama över Ölands Alvar vid besök under SGU:S årliga workshop om geoparker. Foto: Magnus Hellqvist, Geoveta.)

Intresset för geoturism och geoparker ökar i världen. Många är intresserade av geologi och vill uppleva och lära sig mer på sina resor. Men Sverige behöver fler organiserade besöksmål om vi ska hänga med övriga världen. I veckan ordnades SGU:s årliga workshop om geoparker på Öland.

Men vad är en geopark egentligen? Geopark är ett område där man vill skapa en hållbar besöksnäring genom geologi som bidrar till regional tillväxt. En del i detta är att arbeta för att samordna och koordinera geologiska besöksmål. Sedan bör man även  arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna och med stöd till forskning och utbildning. Och naturligtvis är en viktig del att sprida kunskap om geologi till allmänheten.

Geoturism

Idag räknas turismen som en basnäring, som omsatte 250 miljarder kronor år 2013. Intresset för just geoturism och geoparker har ökat mycket de senaste tio åren, i världen och i Sverige. Det gör att allt fler få upp ögonen för att geologin kan locka många besökare och att det samtidigt finns en möjlighet för ett lokalsamhälle att utvecklas. Samtidigt kan den lokala geologin stärka identitet och gemenskap för de boende på platsen.

Geologi inte bara geologi

Geologin skapar ofta viktiga förutsättningar för vårat dagliga liv idag, liksom det gjort i historien. Det är därför starkt förknippat med andra natur- och kulturvärden i samma område eller i samhället. Det gör att en besökare inte bara kan lära sig om den spännande geologiska historien, utan även förstå mer om samhällsutvecklingen.

UNESCO önskar fler svenska Geoparker!

Sveriges geologiska undersökning (SGU) stödjer kommuner och länsstyrelser på olika sätt. En del är hur man tar hänsyn till olika geologiska naturvärdena och att det ska lyftas fram som viktiga och intressanta besöksmål. I Sverige driver SGU en nationell geoparksmodell för ett område som vill ansöka om att bli geopark. Geopark Öland är en sådant. Samtidigt är geoparker numera en viktig del av UNESCO:s arbete för skydd och bevarande och hos UNESCO kan man ansöka om att bli ett UNESCO global geopark. Men idag finns ingen sådan internationell ”global geopark” i Sverige, vilket det gör i övriga Europa och bl.a. Kina. Så UNESCO vill gärna se fler geoparker i Sverige!

Läsa mer på UNESCO:s hemsida: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

Läs mer på på hemsidan för Sveriges geologiska undersökning: https://sgu.se/samhallsplanering/naturvarden/geoturism/