2022-03-25

Susanne Hjerp- Geovetas nya kollega inom geovetenskap och fastighetsmäklare!

Susanne har en kandidatexamen inom geovetenskap från Stockholms universitet. Hon har även läst flera berggrundskurser så som petrogenes, strukturgeologi och isotopgeokemi. I sin utbildning har hon fått en bred inblick i de geologiska processerna allt från malmbildningsprocesser till glaciala avlagringar. Hon har varit på flera exkursioner till Skottland och karterat områden kring Stockholm. Förutom det har hon läst ett år biologi på Mitthögskolan i Härnösand. Tidigare har Susanne jobbat som inredningsarkitekt, fastighetsmäklare och som handläggare på Lantmäteriet.  På Geoveta arbetar hon med förorenade områden och andra mark- och jordfrågor.

Varmt välkommen Susanne!