2017-09-17

Idag infaller strandens dag! Dagen är ett initiativ från miljöorganisationen Städa Sverige som vill uppmärksamma och minska marin nedskräpning. Flera idrottsföreningar hjälper under dagen till med att städa upp det skräp som slängs i naturen och i haven och till slut hamnar på stränderna.

Stränder är hem för många djur- och växtarter och strandområden utgör en ekologiskt viktig övergångszon mellan terrestra och marina eller lakustrina miljöer. Samtidigt är stränder även en betydelsefull resurs ur såväl rekreativ som ekonomisk synpunkt för en stor del av världens befolkning.

Människor påverkar strandmiljöer på flera sätt och nedskräpning är ett av dem. För att fira strandens dag kan vi tänka lite extra på våra stränder och se till att inget skräp hamnar i dessa viktiga ekosystem runt om i världen. Allt skräp ska alltså naturligtvis ner i soptunnan för att vi ska få renare och friskare stränder!