2021-07-20

Vattenprovtagning E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm byggs för fullt! Geoveta har sedan projektet inleddes för snart sju år sedan varit med och övervakat vattenkvaliteten i vattendrag som kan påverkas av bygget.

Viktig miljöövervakning

Det finns mycket som kan påverka miljön i byggnadsskedet av en motorväg som E4 Förbifart Stockholm. Därför är det viktigt med ett kontrollprogram av det vatten som omger bygget. Geoveta har haft i uppdrag av Trafikverket att kontinuerligt genomföra provtagning för olika analyser, som en bevakning av miljön i anslutning till vägbygget. Provtagningen sker med jämna mellanrum från utvalda vattendrag som ligger i anslutning till de olika entreprenaderna. Varje provtagning ska ske på samma plats och med samma metoder och hög noggrannhet.

Ett spännande uppdrag

För Geoveta har det varit spännande att vara med från start och se ett av Sveriges största infrastrukturprojekt växa fram. Även om provtagningen sker enligt återkommande rutiner är det stor variation och händelserika fältdagar. Ena dagen gäller full skyddsutrustning för att passera genom byggarbetsplats, en annan dag stretar vi fram genom täta kärr och gör vårt bästa för att hålla myggen på avstånd. Ibland får vi vistas i natursköna miljöer i sällskap av nyfikna åskådare!

Provtagning på byggarbetsplats E4 Förbifart Stockholm

Svårframkomligt kärr E4 Förbifart Stockholm

Nyfikna kor E4 Förbifart Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När nu projektet går in i sin allra intensivaste fas går det fort framåt. Det är mycket som händer mellan provtagningarna vilket gör det extra roligt att återkomma till samma plats för att se vad som är nytt sedan sist.

Arbetena fortsätter under sommaren och en lägesrapport från Trafikverket med senaste nytt hittar ni här. Läs bland annat om den nya cykel- och gångtunneln som öppnat vid Kungens kurva eller hur Nockebybron ska breddas med extra körfält- utan att trafiken stängs av!

För Geovetas del fortsätter provtagningarna som vanligt under sommaren och vi passar på att önska även er en trevlig sommar!