2017-09-18

Ibland måste det gå undan…

Det första som måste göras inför ett nytt bygge är undersökning av marken. Kommer marken tåla husets vikt? Vilken grundläggning är bäst? Är marken som förskolan ska byggas på fri från föroreningar? Det är viktigt att dessa undersökningar kan sätta igång snabbt så att inte bygget bromsas upp. Då vill man inte att det ska uppstå lång väntetid. För att råda bot på detta har Geoveta under 2017 skaffat en egen borrbandvagn som kan bokas upp med kortare framförhållning än de borrbandvagnar som hyrs ut och som flera företag samsas om.

Vi är nu glada att kunna meddela att vår nya borrbandvagn, en GM 65 från Geofond Scandinavia, anländer till oss inom kort. Bandvagnen kan utföra många typer av geotekniska och hydrologiska undersökningar och medför att vi kan vara ännu snabbare på plats för byggprojekt som flyter på!