2021-03-19

Ferezer

Välkommen Ferezer, Geovetas praktikant!

Sedan i början av februari har vi på Geoveta haft förmånen att ha praktikanten Ferezer Tegegn hos oss och kommer att vara kvar till mitten av april. Nedan följer en kort presentation av honom.

””Jag heter Ferezer Tegegn och är en student som pluggar yrkesutbildning inom “Mobila System och GIT/GIS” hos Ocellus Information System AB och parallellt studerar jag masterutbildning “Miljö och hälsoskydd” vid Stockholm UniversitetTidigare fick jag dubbel masterexamen inom “Tillämpad Miljövetenskap” och “Hydrologi, Hydrogeologi och Vattenresurser” från Stockholms Universitet. Utöver detta har jag kandidatexamen i geologi från Addis Ababa Universitet, Etiopien. Sist men inte minst har jag yrkeshögskole-examen med inriktning mot Vatten-och-miljötekniker (VA). 

Jag har jobbat som prospekterings-geolog och hydrolog. Min huvuduppgift var kartering och provtagning av sediment, jord och berg samt GPS mätning av provpunkter för tantal mineral. Utöver detta arbetade jag med geofysisk grundvattenundersökning, loggning, provpumpning och grundvattennivåmätning. 

Jag har också gjort min praktik hos Täby kommun med nödvattenförsörjning till kristid och mitt exjobb hos Utvecklingscentrum för Vatten (UCV) och sysslade med grundvattenkvalitet där jag kollade  sambandet mellan COD, kolifoma- och E-coli bakterier.””

Varmt välkommen och hoppas att du får en trevlig och bra praktik på Geoveta!