2018-02-19

När bergskedjor bildas ökar trycket och temperaturen inne i berggrunden. Sedan många decennier har det varit möjligt att genom mikroskopi och röntgenanalyser kunna se vilka mineral som reagerat på dessa förändringar. Detta har i förlängningen tillåtit forskare att göra beräkningar av de tryck- och temperaturförändringar som rådde för många miljoner år sedan djupt ner i berget.

Under ledning av professor Alasdair Skelton har forskare från flera universitet, tillsammans med Geovetas Jonas Nilsson, nu granskat, sammanställt och genomfört nya beräkningar på en stor mängd bergartsprover från centrala Sverige. Sammanställningen blev publicerad som en artikel av Taylor & Francis, genom Geologiska Föreningen, under januari 2018. En sammanfattning av artikeln finns att läsa här!

Foto: Jonas Nilsson
Bilderna visar exempel på ombildade bergarter som genomgått kraftiga strukturella och mineralogiska förändringar vid bergskedjebildning. Ovan: Veckad berggrund bestående av varierat silikatrikt och silikatfattigt metsediment.
Nedan: Metasediment genomskuren av pegmatit vid spröd sprickbildning.